Kašel - jak na něj
     Když se řekne kašel, většina z nás si vybaví více či méně banální onemocnění, které na vlastní kůži několikrát zažil. Ale není to tak zcela pravda. Kašel může mít mnoho příčin...
  Více »
Nachlazení
     Rýma a nachlazení patří mezi nejběžnější nemoci na světě. Může je vyvolat více než 200 známých virů. Příznaky trvají většinou asi jeden týden...
  Více »
Když bolí v krku
     „Bolest v krku“ provází řadu různých onemocnění a téměř jistě se s ní setkal už každý z vás...
  Více »
Štíhlá linie
     Snad každý zažil v životě období nespokojenosti s vlastním tělem. Trápí nás kila navíc, ale i ta chybějící. Krásné a štíhlé tělo se pro nás stává cílem stále častěji...
  Více »
Opary - jak na ně
     Opar je infekční onemocnění způsobené herpetickým virem. Současná medicína zná 6 typů těchto lidských virů...
  Více »
Proč se tolik liší doplatky na léky v různých lékárnách
     Systém cenotvorby léčiv v ČR je poměrně složitý a nepřehledný. Je svázán několika regulačními mechanismy, z nichž nejdůležitější jsou...
  Více »


 
  Návrat zpět »
Jsou připravované léky rahé?

Už Vám někdy odmítl lékárník nalít požadovaný lék, např. „kysličník“, do přinesené lahvičky? A přesvědčování o tom, že je umytá a čistá, že další nepotřebujete a oba na tom ušetříte nic nepomohlo? Možná si pak leckdo pomyslí něco o plýtvání a neochotě, ale věřte že tomu tak není.

Příprava léků, které „mícháme“ podle receptů má svá pevná a velmi přísná pravidla a každá lékárna v České republice musí být minimálně standardně vybavena, aby toto byla schopna zabezpečit. V prostorách, které jsou ostatním skryty, je o něco čistěji než jinde, stojí tam různé přístroje a zařízení a pracovat tam může jen odborník s farmaceutickým vzděláním, tzn. farmaceutická laborantka nebo lékárník. K dispozici musí mít, kromě vybavení jako je speciální nádobí, nástroje apod., také kvalitní suroviny z kterých potom konkrétní lék individuálně připraví. Aby lékárna mohla tyto suroviny používat, musí je nejprve „vyzkoušet“. Znamená to ověření totožnosti několika jednoduchými chemickými zkouškami. Pro tyto účely musí mít ještě takovou malou chemickou laboratoř, včetně celé řady reagencií.

Samozřejmostí je výroba a kontrola čištěné vody. Kvalitu je bezpodmínečně nutné ověřovat jednodušší zkouškou denně, jedenkrát za měsíc kompletním testem a dvakrát ročně také mikrobiologicky. To už neprovádí lékárna samotná, ale jiná k tomuto účelu nasmlouvaná instituce, např. OHS. Podotýkám, že to není jediná služba, kterou lékárna musí platit, aby mohla pracovat. Všechna zařízení mají svůj určený režim různých kontrol, kalibrací a atestů a také jasný písemný doklad o funkčnosti, který je vždy časově omezen a musí se pravidelně obnovovat. Takto se kontrolují váhy, sterilizátory, laminární boxy ( zajišťují vzduch bez nečistot a mikroorganismů ), teploměry a mnoho dalších přístrojů s nic neříkajícími názvy. Vše, co se v lékárně měří, kontroluje, připravuje, sterilizuje a případně také likviduje musí být pečlivě zapisováno podle jasně stanovených pravidel.

Dohled nad tím vším garantuje stát, prostřednictvím pracovníků Státního ústavu na kontrolu léčiv, kteří pravidelně prověřují každou lékárnu.

Výše uvedená pravidla platí pro všechny stejně, ať připravují hodně nebo málo. Ale i tam, kde je příprava častá je to pořád jen zlomek z celkového množství léků, které projdou lékárnou. Jistě se i většina z Vás setkala s tím, že Vám museli mastičku, čípky, roztok

nebo kapky namíchat, ale bylo to často ? Dnes je dostupné obrovské množství léků hromadně vyráběných a těžiště práce lékárníka je posunuto od přípravy spíše k poradenství a individuální péči o pacienta. Individuální „výroba“ léků ovšem tradičně stále ještě, i když v malém procentu, přetrvává a jsou na ni kladeny stále přísnější požadavky. Tak paradoxně čím více přípravy ubývá, tím se stává dražší. Dovolím si říci, že v dnešních podmínkách je přímo luxusem, běžně Vám pacientům poskytovaným. Odměna za individuální „ruční“ práci je přesně stanovena Ministerstvem financí a musí být důsledně dodržována. Chtěla bych zdůraznit, že finanční částka kterou si lékárna za individuálně vyrobený lék může naúčtovat je směšně malá. Ani člověk se základním vzděláním by patrně nepřijal práci za takovou odměnu. Nejen, že na ní nelze vydělávat, ale nepokryje ani náklady s přípravou spojené.

A tak lékárny povinně provádějí prodělečnou činnost . Přesto všechno jsou hrdé, že ji dokážou zabezpečit i v takových podmínkách. Bude to ale možné i v budoucnu? Budeme schopni i nadále z velké části financovat něco, co by nám naopak mělo být zaplaceno? Budou úředníci státní správy i nadále hluší a slepí k našim přesně ekonomicky podloženým žádostem o navýšení odměny za individuální práci? Těžko říci… Co opravdu konkrétního nám přinese nová vláda a nový parlament si netroufnu odhadovat. Doufám tedy, že se mi alespoň podařilo představit Vám i tu druhou neviditelnou část lékárny, která je tu opravdu pro Vás.

Mgr. Leona Štěpková
  Návrat zpět »

Telefon:  417 825 212 E-mail:  info@lekarnamedea.cz Created by:  1studio